Färg + förlängning med vår nya metod mago /matilda